Thứ hai, 07 Tháng 9 2020 10:31

ĐẠI GIA ĐÍCH THỰC - THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC VỚI NGHỀ BÁC SĨ

“Hãy có lòng nhân ái, bởi vì bất kì ai bạn gặp đều đang phải chiến đấu gian khổ hơn bạn” - Plato, một nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại

Thời Pháp thuộc là tư liệu lịch sử gần gũi nhất để dễ dàng nhận thấy sự phân biệt Giàu-Nghèo, Thượng lưu và phần còn lại của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ.

Bác sĩ là điển hình của tầng lớp xã hội Thượng lưu: Trí thức – Giàu có – Địa vị xã hội cao.