Thứ ba, 01 Tháng 12 2020 13:19

N.K. LUCK Việt Nam gửi lời Cảm ơn chân thành tới LIÊN CHI HỘI RĂNG HÀM MẶT TP. HỒ CHÍ MINH về lời mời hợp tác tại sự kiện ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI RĂNG HÀM MẶT TP. HỒ CHÍ MINH, LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020.