myobrace

Dựa trên các nguyên lý về khí cụ cố vị đã được chứng minh trước đây, Myobrace là một bước phát triển mới trong điều trị chỉnh nha.

Kết hợp kỹ thuật CAD mới nhất hiện nay với công nghệ đúc kép (do Myofunctional Research Co. phát triển đầu tiên), Myobrace có các đặc điểm thiết kế kỹ thuật cao dùng cho việc chỉnh răng và hàm dưới về khớp cắn loại I.

VIDEO

myobrace for junior

Tất cả khí cụ Myobrace được thiết kế để chỉnh sửa thói quen xấu, phát triển hàm trên và dưới, chỉnh răng. Mỗi giai đoạn tập trung vào một mục tiêu cụ thể. 

MYOBRACE FOR JUNIORS dành cho trẻ từ 3- 6 tuổi

Giai đoạn 1: Chỉnh thói quen và thiết lập thở mũi. 

MYOBRACE® J1 

myobrace for junior j1 trướcmyobrace for junior j1 sau

 • Size: M và L
 • Màu sắc: Hồng và xanh dương

Khí cụ J1 tập trung vào việc thiết lập đường thở bằng mũi và chỉnh thói quen cơ chức năng. Khí cụ mềm và linh hoạt mang đến sự tương thích tốt nhất, thích hợp với nhiều dạng khuôn hàm và sai cắn khớp. Các lỗ khí ở vùng răng cửa cho phép thở miệng tối thiểu trong giai đoạn đầu điều trị. Các đệm khí ở vùng răng hàm kích thích cơ xương hàm dưới hoạt động tốt. Chỉ chuyển sang khí cụ J2 khi mang khí cụ J1 suốt đêm mà không rơi ra ngoài và thở bằng mũi.

MYOBRACE® J2

myobrace for junior j2 trướcmyobrace for junior j1 sau

 • Size: M và L
 • Màu sắc: Hồng và xanh dương

Khí cụ J2 tập trung vào phát triển hàm cũng như tiếp tục chỉnh đúng thói quen. Tiếp tục thiết lập thở mũi và tập trung vào chỉnh đúng vị trí lưỡi lúc nghỉ, nuốt đúng. J2 được làm từ vật liệu có độ cứng vừa đủ để hỗ trợ việc phát triển cung hàm. Chỉ chuyển sang khí cụ J3 khi các mục tiêu điều trị trên đã được thiết lập. 

MYOBRACE® J3

myobrace for junior j3 trướcmyobrace for junior j1 sau

 • Size: M và L
 • Màu sắc: Hồng và xanh dương

Khí cụ J3 tập trung phát triển cung hàm ở giai đoạn cuối cũng như chỉnh đúng các thói quen. J3 được làm từ vật liệu cứng và áp dụng một lực để chỉnh răng và hàm tốt. Thẻ lưỡi giúp lưỡi đặt đúng vị trí tự nhiên, ngay dưới khẩu cái. Chuyển sang Myobrace® for Kid nếu điều trị thêm là cần thiết trong giai đoạn răng hỗn hợp.

myobrace for kid

Myobrace® for Kids- Giai đoạn 0 - K0 : Thiết lập chức năng đường thở và điều chỉnh thói quen

 myobrace for kid K0 trướcmyobrace for kid K0 sau

 • Kích thước: Medium (M)
 • Màu sắc: xanh dương, trong suốt
 • Thời gian mang khí cụ: 4 - 6 tháng  

Myobrace ® K0 tập trung vào việc thiết lập một đường thở chức năng và củng cố lưỡi ban đầu ở trẻ thở bằng miệng, đặc biệt là trong khi ngủ. Tính năng độc đáo của khí cụ là một lỗ thở lớn có thể đóng mở ban đầu mở đường thở bằng miệng trong khi chuyển sang thở bằng mũi. Thẻ lưỡi hoạt động giúp tăng cường sức mạnh của lưỡi, cải thiện hơn nữa chức năng thở, vì hầu hết tất cả trẻ em bị răng lệch lạc đều do thở bằng miệng. Di chuyển đến K1  khi K0  ở qua đêm và các chức năng thở đã được cải thiện. 

Myobrace® for Kids- Giai đoạn 1- K1 : Thiết lập thói quen thở và điều chỉnh thói quen thở bằng mũi

myobrace for kid K1 trướcmyobrace for kid K1 sau

 • Size: S, M, L
 • Màu sắc: Hồng, xanh dương, trong suốt
 • Thời gian mang khí cụ: 4 - 6 tháng                                                                                    

Khí cụ K1 tập trung thiết lập thở mũi và chỉnh đúng các thói quen cơ chức năng. Khí cụ mềm và linh hoạt mang đến sự tương thích tốt nhất, thích hợp với nhiều dạng khuôn hàm và sai cắn khớp. Chỉ chuyển sang khí cụ K2 khi mang khí cụ K1 suốt đêm mà không rơi ra ngoài và thở mũi đã được thiết lập.

MYOBRACE® K2: Giai đoạn 2: Phát triển khung hàm và thiết lập vị trí lưỡi đúng. 

myobrace for kid K2 trướcmyobrace for kid K2 sau

 • Size: S, M, L
 • Màu sắc: Hồng, xanh dương, trong suốt
 • Thời gian mang khí cụ: 4 - 6 tháng

Khí cụ K2 tập trung phát triển hàm và tiếp tục chỉnh đúng thói quen. Với khung lõi Dynamicore™ hỗ trợ phát triển khuôn hàm trên và dưới, tạo không gian cho vị trí đặt lưỡi và chỉnh nuốt đúng. Chỉ chuyển sang khí cụ K3 khi cung hàm được cải thiện, lưỡi đặt đúng vị trí, nuốt đúng và răng thẳng.

MYOBRACE® K3: Giai đoạn 3: Chỉnh răng sau cùng và duy trì kết quả

myobrace for kid K3 trướcmyobrace for kid K3 sau

 • Size: S, M, L
 • Màu sắc: Hồng, xanh dương, trong suốt
 • Thời gian mang khí cụ: 4 - 6 tháng

Khí cụ K3 tập trung hoàn thiện điều chỉnh các thói quen, chỉnh răng giai đoạn cuối và duy trì nhờ cấu trúc vật liệu cứng polyurethane. Khoảng rỗng trên thẻ lưỡi tạo điều kiện lưỡi đặt ở vị trí đúng. Nó cũng được xem là để duy trì đến khi mọc răng vĩnh viễn. Khí cụ K3 có thể thay thế bằng khí cụ T3 và T4 để chỉnh răng thẳng trong giai đoạn răng vĩnh viễn.

myobrace for teen

MYOBRACE® T1: Giai đoạn 1: Chỉnh sửa thói quen và thiết lập thở mũi

myobrace for teen T1 trướcmyobrace for teen T1 sau

 • Size: M, L
 • Màu sắc: Màu xanh dương, trong suốt
 • Thời gian mang khí cụ: 4- 6 tháng

Khí cụ T1 tập trung thiết lập thở mũi và chỉnh thói quen sai cơ chức năng. Khí cụ mềm và linh hoạt mang đến sự tương thích tốt nhất, thích hợp với nhiều dạng khuôn hàm và sai cắn khớp. Chỉ chuyển sang khí cụ T2 khi mang khí cụ T1 suốt đêm mà không rơi ra ngoài và thở mũi đã được thiết lập.

MYOBRACE® T1 BWS: Tối ưu hóa chức năng BWS trong khi tiếp tục điều chỉnh thói quen

 myobrace for teen T1 BWS trướcmyobrace for teen T1 BWS sau

 • Size: M
 • Màu sắc: Trong suốt

Khí cụ T1 BWS được thiết kế để sử dụng với dây BWS™ để phát triển hàm nhanh hơn. Khí cụ tập trung vào thiết lập thở mũi và chỉnh cơ chức năng, trong khi BWS™ nới rộng hàm, tạo không gian vị trí đặt lưỡi. Khi đã đủ không gian cho hàm trên, BWS™ thay đổi bằng khí cụ T2.

MYOBRACE® T2: giai đoạn 2: Mở rộng cung hàm và tiếp tục chỉnh sửa thói quen

myobrace for teen T2 trướcmyobrace for teen T2 sau

 • Size: M, L
 • Màu sắc: Trong suốt
 • Thời gian mang khí cụ: 4- 6 tháng

Khí cụ T2 tập trung duy trì và phát triển cung hàm với lõi DynamiCore™ cho nhóm tuổi nhất định. Phát triển khuôn hàm trước. Tạo không gian để thiết lập vị trí lưỡi lúc nghỉ và nuốt, cải thiện răng thẳng. Chỉ chuyển sang khí cụ T3 khi các mục tiêu điều trị trên đã được thiết lập.

MYOBRACE® T3: Giai đoạn 3: Chỉnh răng thẳng

myobrace for teen T3 trướcmyobrace for teen T3 sau

 • Size: 1 - 7 
 • Màu sắc: Trong suốt, xanh dương
 • Thời gian mang khí cụ: 4- 6 tháng

Khí cụ T3 là giai đoạn chỉnh răng thẳng theo từng vị trí. Lõi DynamiCore™ hoạt động như một dây nong hàm và các khe răng giúp tăng chiều dài cung hàm. T3 tập trung chủ yếu vào chỉnh từng vị trí răng, các thói quen xấu. Chuyển sang khí cụ T4 khi đạt được răng thẳng như yêu cầu.

MYOBRACE® T3N: Giai đoạn 3: Chỉnh răng thẳng

myobrace for teen T3N trướcmyobrace for teen T3N sau

 • Size: 1 - 7 
 • Màu sắc: Trong suốt, xanh dương

Khí cụ T3N giống với khí cụ T3 nhưng không có lõi DynamiCore™, tạo sự thoải mái và duy trì tốt hơn. Điều này phù hợp cho một vài trường hợp trong thời gian đầu mang suốt đêm khi ngủ, kết hợp mang khí cụ T3 vào ban ngày. Có thể mang thay thế khí cụ T3 vào ban đêm và T3 vào ban ngày từ 1 - 2 tháng, sau đó mang T3 hoàn toàn. Chuyển sang khí cụ T4 sau 2 tháng.

MYOBRACE® T4: Giai đoạn 4: Duy trì răng thẳng và chỉnh thói quen

myobrace for teen T4 trướcmyobrace for teen T4 sau

 • Size: M, L
 • Màu sắc: xanh dương
 • Thời gian mang khí cụ: 4- 6 tháng

Khí cụ T4 là khí cụ ở giai đoạn cuối cùng của chuỗi Myobrace® for Teen, tiếp tục chỉnh đúng các thói quen, duy trì răng thẳng, ổn định tư thế môi và thở mũi. T4 tập trung chỉnh răng và hàm cũng như duy trì khi hoàn thành ca điều trị. Khoang rỗng trên thẻ lưỡi giúp lưỡi đặt đúng vị trí tại điểm đặt. Có thể sử dụng duy trì trong thời gian dài.

trình tự khí cụ myobrace for teen

khí cụ myobrace for adult

MYOBRACE® A1: Giai đoạn 1: Chỉnh thói quen và thiết lập thở mũi

myobrace for adult A1 trướcmyobrace for adult A1 sau

 • Size: M,L
 • Màu sắc: Màu tím, trong suốt
 • Thời gian điều trị: 4-6 tháng

Khí cụ A1 tập trung thiết lập thở mũi và chỉnh các thói quen cơ chức năng. Khí cụ mềm và linh hoạt mang đến sự tương thích tốt nhất, thích hợp với nhiều dạng khuôn hàm và sai cắn khớp, đạt tối ưu khi mang cả vào ban đêm. Chỉ chuyển sang khí cụ A2 khi mang khí cụ A1 suốt đêm mà không rơi ra ngoài và thở mũi đã được thiết lập. Có thể phối hợp A1 và dây nong BWS™ nếu hàm hẹp.

Myobrace® for Adults A2: Giai đoạn 2: Phát triển cung hàm và tiếp tục chỉnh sửa thói quen

myobrace for adult A2 trướcmyobrace for adult A2 sau

 • Size: M,L
 • Màu sắc: Màu tím, trong suốt
 • Thời gian điều trị: 4-6 tháng

Khí cụ A2 làm bằng vật liệu polyurethane có độ cứng vừa giúp phát triển cung hàm, chỉnh thói quen và chỉnh răng thẳng. Khí cụ cứng tác động một lực ở vùng răng cửa cải thiện răng thẳng. A2 tập trung thiết lập vị trí lưỡi và nuốt đúng ở bệnh nhân trưởng thành. Chuyển sang khí cụ A3 khi tất cả các tiêu chí thói quen đúng được hoàn thiện.

Myobrace® for Adults A3: Giai đoạn 3: Chỉnh răng sau cùng và duy trì kết quả

myobrace for adult A3 trướcmyobrace for adult A3 sau

 • Size: M,L
 • Màu sắc: Màu tím, trong suốt
 • Thời gian điều trị: 4-6 tháng

Khí cụ A3 chỉnh giai đoạn cuối và duy trì kết quả. Với cấu trúc vật liệu polyurethane cứng để chỉnh răng và duy trì cũng như tiếp tục chỉnh các thói quen. Khoảng rỗng trên thẻ lưỡi giúp lưỡi định vị trí đúng tại điểm đặt. Có thể sử dụng giai đoạn cuối duy trì sau khi tháo mắc cài.

myobrace for interceptive
myobrace for interceptive


Myobrace® for Interceptive Class III giai đoạn 1 - i-3N: Chỉnh sửa thói quen và thiết lập thở mũi

 myobrace for interceptive i3N trướcmyobrace for interceptive i3N sau

 • Size: S,M,L
 • Màu sắc: Màu vàng, trong suốt
 • Thời gian điều trị: 4-6 tháng

Khí cụ i-3N tập trung thiết lập thở mũi và chỉnh thói quen cơ chức năng. Khí cụ mềm và linh hoạt mang đến sự tương thích tốt nhất, thích hợp với nhiều dạng khuôn hàm và sai cắn khớp, đạt tối ưu khi mang cả vào ban đêm. Khí cụ có các lỗ thở nhỏ để thiết lập thở bằng mũi và các tính năng cơ chức năng để thúc đẩy thói quen đúng đắn. Chỉ chuyển sang khí cụ i-3® khi mang khí cụ i-3N suốt đêm mà không rơi ra ngoài và thở mũi đã được thiết lập.

MYOBRACE® i-3® Giai đoạn 2: Mở rộng cung hàm và tiếp tục điều chỉnh thói quen

myobrace for interceptive i3R trướcmyobrace for interceptive i3R sau

 • Size: S,M,L
 • Màu sắc: Màu vàng, trong suốt
 • Thời gian điều trị: 4-6 tháng

Khí cụ i-3® tập trung phát triển cung hàm và tiếp tục chỉnh thói quen. Lõi DynamiCore™ với tác dụng khung Frankel hỗ trợ phát triển hàm trên. Điều này chỉnh sai khớp cắn hạng 3. Chuyển sang khí cụ i-3H khi cung hàm đã cải thiện, lưỡi đặt đúng vị trí, nuốt đúng và răng thẳng.

MYOBRACE® i-3H: Giai đoạn 3: Chỉnh răng và duy trì

myobrace for interceptive i3H trướcmyobrace for interceptive i3H sau

 • Size: M
 • Màu sắc: Màu vàng, trong suốt
 • Thời gian điều trị: 4-6 tháng

Khí cụ i-3H tập trung hoàn thiện chỉnh thói quen, chỉnh sai khớp cắn hạng 3, chỉnh răng lệch nhẹ và duy trì với cấu trúc vật liệu polyurethane. Được thiết kế để hoàn thiện hình dạng cung hàm, sự phát  triển xương hàm và chỉnh sửa cơ chức năng cũng như duy trì. Khoang rỗng trên thẻ lưỡi giúp lưỡi đặt đúng vị trí tại điểm đặt.

MYOBRACE® P-3®: Giai đoạn răng vĩnh viễn

 myobrace for interceptive P3R trướcmyobrace for interceptive P3R sau

 • Size: S,M,L
 • Màu sắc: Màu xanh lá, trong suốt
 • Thời gian điều trị: 4-6 tháng

Khí cụ P-3® được thiết kế cho răng vĩnh viễn, trường hợp có xương hạng III khó chỉnh sửa. Trọng tâm của P-3® chỉnh sai khớp cắn hạng 3, có thể chỉnh cắn chéo vùng răng cửa. Giúp tạo thói quen đúng (điều chỉnh thói quen thở miệng và nuốt sai) và bổ sung bù 3mm* giữa răng cửa trên và cửa dưới cho trường hợp khớp cắn hạng 3.

Lưu ý: Điều chỉnh hạng 3 đối với răng vĩnh viễn không phải lúc nào cũng thực hiện được.

myobrace for kid broad

myobrace for kid broad 1

MYOBRACE® K1 BROAD: Giai đoạn 1: Chỉnh sửa thói quen và thiết lập thở mũi

Khí cụ K1 Broad tập trung vào việc thiết lập đường thở mũi và chỉnh thói quen cơ chức năng. Khí cụ mềm và linh hoạt mang đến sự tương thích tốt nhất, thích hợp với nhiều dạng khuôn hàm và sai cắn khớp, đạt tối ưu khi mang cả vào ban đêm. Chỉ chuyển qua khí cụ K2 Broad khi mang khí cụ K1 Broad suốt đêm không rơi ra ngoài và thở mũi đã được thiết lập.

myobrace for kid broad K1 trướcmyobrace for kid broad K1 sau

 • Size: M,L
 • Màu sắc: trong suốt, màu vàng
 • Thời gian điều trị: 4-6 tháng

MYOBRACE® K2 BROAD: Giai đoạn 2: Phát triển cung hàm và thiết lập vị trí đặt lưỡi đúng

myobrace for kid broad K2 trướcmyobrace for kid broad K2 sau

 • Size: M
 • Màu sắc: màu trong suốt và vàng với lõi DynamiCore™ màu đỏ.
 • Thời gian điều trị: 4-6 tháng

Khí cụ K2 Broad tập trung vào việc phát triển khuôn hàm và tiếp tục chỉnh sửa thói quen. Khí cụ K2 Broad đặc trưng bởi lõi DynamiCore™ giúp phát triển khuôn hàm trên và dưới. Tạo không gian cho lưỡi đặt đúng vị trí và nuốt đúng. Kết quả là cải thiện việc chỉnh răng thẳng hàng. Chuyển qua khí cụ K3 Broad khi khuôn hàm được cải thiện, cũng như lưỡi đặt đúng vị trí và nuốt đúng được thiết lập.

MYOBRACE® K3 BROAD: Giai đoạn 3: Chỉnh răng và duy trì

myobrace for kid broad K3 trước  myobrace for kid broad K3 sau

 • Size: M
 • Màu sắc: trong suốt, đỏ

Khí cụ K3 Broad tập trung vào hoàn thiện việc chỉnh thói quen, xếp răng thẳng hàng và duy trì. Khoang rỗng trên thẻ lưỡi giúp lưỡi đặt đúng vị trí tại điểm đặt.

myobrace for brace

Myobrace B1: Giai đoạn 1: Thiết lập thở mũi và chỉnh sửa thói quen với mắc cài

myobrace for brace B1 trướcmyobrace for brace B1 sau

 • Size: M,L
 • Màu sắc: Trong suốt                                                                                                 

- B1 tập trung vào việc thiết lập thở bằng mũi và điều chỉnh thói quen cơ năng cho những bệnh nhân đang niềng răng.

- Khí cụ mềm và linh hoạt, mang lại sự tuân thủ tốt nhất, đồng thời thích ứng với bất kỳ dạng cung hàm và tình trạng sai lệch nào.

- Khí cụ có các lỗ thở nhỏ để thiết lập nhịp thở bằng mũi liên tục và thúc đẩy thói quen cơ chức năng đúng đắn. 

- Khí cụ cũng có các rãnh niềng răng để chứa giá đỡ và dây. B1 lý tưởng cho việc cân bằng và căn chỉnh ban đầu với chỉnh nha mắc cài cố định nhưng cũng có thể được sử dụng trong toàn bộ kế hoạch điều trị chỉnh nha.

Myobrace B1 LING: Thiết lập thở mũi và chỉnh sửa thói quen với mắc cài

myobrace for brace B1 Ling trước       myobrace for brace B1 Ling sau                   

 • Size: M,L
 • Màu sắc: Trong suốt

Thiết kế và chức năng giống B1. Ngoại trừ các rãnh mắc cài nằm phía trên cạnh lưỡi của răng. Vì B1 LING được thiết kế đặc biệt cho những bệnh nhân niềng răng cố định phía bên trong hàm. 

Myobrace B2: Giai đoạn 2: Mở rộng cung hàm và điều chỉnh thói quen với niềng răng

myobrace for brace B2 trướcmyobrace for brace B2 sau

 • Size: M,L
 • Màu sắc: Trong suốt/ Cam

- B2 tập trung vào việc thúc đẩy và duy trì sự phát triển của cung hàm.

- Đồng thời tiếp tục điều chỉnh thói quen, cho những bệnh nhân đang sử dụng niềng răng.

- Khí cụ có các lỗ thở nhỏ để duy trì nhịp thở bằng mũi.

 - Lõi Dynamicore ™ để hỗ trợ phát triển cung hàm và cải thiện hơn nữa việc điều chỉnh thói quen với mắc cài cố định.

Myobrace B3: Giai đoạn 3: Chỉnh thói quen trong trạng thái duy trì

myobrace for brace B3 trướcmyobrace for brace B3 sau

 • Size: M
 • Màu sắc: Trong suốt

Myobrace B3 là khí cụ duy trì được sử dụng sau khi niềng răng đã được tháo ra hoặc bệnh nhân đang dùng máng niềng răng trong suốt.  Myobrace B3 phù hợp  với niềng răng trong suốt để hỗ trợ điều chỉnh các thói quen sai chức năng và căn chỉnh hàm dưới. sự kết hợp giữa chỉnh sửa thói quen xấu , căn chỉnh hàm và mở rộng cung hàm của chuỗi khí cụ Myobrace chỉnh nha mắc cài giúp giảm thời gian điều trị và duy trì độ ổn định.

N.K.LUCK VIỆT NAM

Trụ sở: 781/A13 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: +84 28.38620090

Fax: +84 28.38620080

E-mail:

Website:

Đã thông báo

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN

VPGD TP.HCM

K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill, Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. HCM

Điện thoại: +84 28.54122662 | +84 28.54122882

VPGD TP. ĐÀ NẴNG

VP Đà Nẵng: R.102, Tòa nhà Soho Đà Nẵng, 27-29 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang,Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: +84 236.3981889

VPGD TP. HÀ NỘI

VP Hà Nội: Lầu 4, Tòa nhà Bắc Á, 09 Đào Duy Anh, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 91 8893798 | +84 91 1229028

Bản đồ

map

Theo dõi chúng tôi

Copyright © 2022 N.K.Luck. All Rights Reserved. Chính sách bảo mậtĐiều khoản sử dụng

Số giấy CNĐKKD: 0302218299, ngày cấp: 09/02/2001, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Designed by: www.vietsang.vn